Toilet Tissue Dispenser

Mini Jumbo Toilet Tissue Dispensers

MJ1 Mini Jumbo WC Paper Dispenser (White)
MJ1T Mini Jumbo WC Paper Dispenser (Transparent)
MJ1B Mini Jumbo WC Paper Dispenser (Black)
MJ1M Mini Jumbo WC Paper Dispenser (Metallic)

Maxi Jumbo Toilet Tissue Dispensers

MJ2 Maxi Jumbo Toilet Tissue Dispenser (White)
MJ2T Maxi Jumbo Toilet Tissue Dispenser (Transparent)
MJ2B Maxi Jumbo Toilet Tissue Dispenser (Black)
MJ2M Maxi Jumbo Toilet Tissue Dispenser (Metallic)

Double Mini Jumbo Toilet Tissue Dispensers

DMJ1 Double Mini Jumbo WC Paper Dispenser (White)
DMJ1T Double Mini Jumbo WC Paper Dispenser (Transparent)
DMJ1B Double Mini Jumbo WC Paper Dispenser (Black)
DMJ1M Double Mini Jumbo WC Paper Dispenser (Metallic)

Minipoint Toilet Tissue Dispensers - MINI

K3 Minipoint Toilet Tissue Dispenser (White)
K3T Minipoint Toilet Tissue Dispenser (Transparent)
K3B Minipoint Toilet Tissue Dispenser (Black)
K3M Minipoint Toilet Tissue Dispenser (Metallic)

C - Z Folded Toilet Tissue Dispensers

K6 C - Z Folded Toilet Tissue Dispenser (White)
K6T C - Z Folded Toilet Tissue Dispenser (Transparent)
K6B C - Z Folded Toilet Tissue Dispenser (Black)
K6M C - Z Folded Toilet Tissue Dispenser (Metallic)

Toilet Seat Cover Dispensers

K7 Toilet Seat Cover Dispenser (White)
K7B Toilet Seat Cover Dispenser (Black)
K7M Toilet Seat Cover Dispenser (Chrome)
Hakkımızda Vizyon ve Misyon İnovasyon
×